Kezdőoldal Oktatás Publikáció Segédanyagok Egyebek
JR1 JR2 EMTa NanoTud EMTa60 Temalab OnLab Szakdolg DipTerv

Ez az oktatási segédanyag a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatója által kidolgozott szerzői mű. Kifejezett felhasználási engedély nélküli felhasználása szerzői jogi jogsértésnek minősül.

Jelek és rendszerek 1. - 2022. tavasz

I. Gyakorlat helye és ideje

iMSC2 (B10i) - Szerda, 10:15, E306ab
iMSC3 (B11i) - Szerda 12:15, E305ab

Házi feladat megoldássablon [pdf]

II. iMSC szorgalmi feladatok - iMSC pontverseny

A szorgalmi feladatok megoldásával lehetséges iMSC pontokat elérni. A feladatokat elektronikus formában lehet beküldeni. A pontozás és az aktuálisan elért pontokat az alábbi dokumentum tartalmazza.

III. Segédletek (kiegészítő anyagok) a jelenlegi félévhez kapcsolódóan (2022. tavasz)

IV. Segédanyagok a korábbi kurzusokhoz kapcsolódóan

Ebben a félévben is jól használható, csak lehetnek benne nem aktuális részek, pl. az órai matlab file-ok esetén.
Hét / téma
Feladatok Kiegészítés
0. hét - Matematikai alapozás
Feladatok otthoni gyakorlásra (a félév folyamán szükséges matematikai háttéranyaghoz)
1. hét - Eredő ellenállás, feszültség- és áramosztó
 • feladatok
 • gyakorló feladatok
 • Lineáris egyenletrendszer megoldása
 • Rendezés és megoldás
 • Feladatok a lineáris egyenletrendszerek megoldásához
2. hét - Csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere
Feladatok otthoni gyakorlásra
 • Példa a módszerek alkalmazására
 • További feladatok és megoldásuk
 • Néhány további feladat (csillagos nehéz! ) :
3. hét - Thevenin- és Norton-helyettesítő kapcsolások
Feladatok
 • Kis zárthelyi előtti feladatok
 • és hints
 • Korábbi zh-sor:
 • Kidolgozott feladat a Thevenin/Norton-helyettesítéshez!
4. hét - Helyettesítő kapcsolások csatolt kétpólusokkal
 • Feladatok
 • Megoldás a feladatokra
5. hét - Kétkapu karakteriszikák számítása
 • Feladatok
 • Megoldások
 • Kétkapu karakterisztika meghatározása [ - 2017
 • Kétkapu karakterisztika csatolt kétpólusokkkal - 2019
 • Matlab kódok : [m]
6. hét - Lezárt kétkapuk, számítógépes feladatmegoldás
 • Feladatok
 • Táblakép a lezárt kétkapuk témakörből (2020.III.20)
 • Klasszikus feladat a számítógépes megoldás témaköréből
7. hét - Állapotváltozós leírás, elsőrendű hálózatok
 • Feladatok
 • megoldásuk
 • Példa ÁVL-re
 • [TÁBLA] Kezdeti- és kiindulási értékek
 • [TÁBLA] ÁVL meghatározása (2020.III.27)
 • MATLAB-os program elsőrendű hálózatokra [m]
 • képernyőkép : [png]

Kiegészítés ÁVL felírásához :

 • Nehezebb hálózatok ÁVL elkészítése
8. hét - Elsőrendű hálózatok (rendszerek) válaszának kiszámítása
 • Feladatok
 • megoldásuk

Órai táblaképek

 • [TÁBLA] Elsőrendű hálózatok megoldása
 • [TÁBLA] általános megoldás és miért? :
 • [TÁBLA] megoldás másodrendű rendszerre :
9. hét - Állapotváltozós leírás általános megoldása (Másod- és magasabbrendű hálózatok megoldása)
 • Magasabbrendű hálózat megoldása
 • Példa másodrendű hálózat esetére
 • 2. házi feladat megoldásához

Táblaképek

 • [TÁBLA] Emlékeztető :
 • [TÁBLA] Példa : MR719 (valós sajátértékek)
 • [TÁBLA] Példa : MR726 (valós és komplex sajátértékek)

Matlab file-ok és ábrák

10. hét - Ugrásválasz, impulzusválasz, konvolúció
 • feladatok gyakorlat9.pdf
 • megoldások gyakorlat9mo.pdf
 • példa ugrásválaszra het10feladatok.pdf
 • feladatok (2018) : het10feladatok.pdf
 • [TÁBLA] Konvolúció elmélet és példák
 • [TÁBLA] Ugrásválasz és impulzusválasz meghatározása
10.hét - Komplex aritmetika
 • Komplex számolás gyakorló feladatsor : gyakorlat9.pdf
 • megoldás : gyakorlat9.pdf
Komplex aritmetika
 • slidesor (néhány példa) : caslides.pdf
11.hét - Komplex jelölésmód, kvalitatív fazorábra
 • Komplex jelölésmód alkalmazása, kvalitatív fazorábra készítése, hálózatok számítása : [landscape :
Órai táblaképek
 • szinuszos jelölésmód :
 • fazorábra készítés és számolás :
12.hét - Gerjesztés több frekvencián
 • Többfrekvenciás gerjesztés :
Órai táblaképek
 • szinuszos jelölésmód :
 • matlab-os parancsok : sz0507.m
13.hét - Frekvenciamenet vizsgálata
 • Frekvenciamenet vizsgálata, reaktáns hálózatok
Órai táblaképek
 • [TÁBLA] :
 • matlab-os parancsok : sz0507.m
14.hét - Periodikus állapot vizsgálata
 • Forier-sor elméleti emlékeztető és néhány példa :
Órai táblaképek

További kiegészítések

Hét Témakör
4.+ Kiszárthelyi
 • Feladatsorok
 • Megoldás néhány sorra
 • Matlab bevezető slide-ok

MATLAB kódok a YTB videókhoz :


[ Kezdőoldal | Oktatás | Publikáció | Segédanyagok | Egyebek ]

NanoElSim - where the fun begins ...